REKLAMACE

REKLAMACE PRODUKTŮ FYA

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ LHŮTA

Pro produkty FYA platí standardní záruční doba 24 měsíců.

Začíná plynout dnem převzetí zboží, tedy předmětu plnění.

Dodané zboží doporučuji prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistíte zjevné poškození obalu, nepřebírejte zásilku a na místě řešte poškození zásilky přímo s dopravcem. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, můžete uplatnit zajištění opravy přímo u mě jako prodejce a zároveň výrobce.

Vadný výrobek je potřeba odeslat zpět na adresu provozovny. A to i v případě, že bude plně nahrazen novým výrobkem.

NA CO SE REKLAMACE NEVZTAHUJE?

Na rozměrové nepřesnosti a mírné odchylky – jedná se o ruční výrobu. Celkové rozměry nemusejí být vždy na milimetr shodné.

Barevnost – vzhledem k rozdílné kalibraci monitorů je téměř nemožné přesně definovat odstíny barev látek i nití. Barvy nití při výšivce navíc ovlivňuje i hustota stehů a rozměr výšivky. Nelze tedy uplatnit reklamaci na „fialovou, která je málo fialová“ apod.

VÁŠ OBRÁZEK – produkty zpracované podle Vašeho obrázku nelze reklamovat ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.

POSTUP PŘI REKLAMACI

  1. Vadný výrobek zašlete na adresu provozovny:

DRAK FACTORY s.r.o.

Hálkova 1184/12

408 01 Rumburk

doplňte tři informace:

  1. číslo zálohové faktury nebo objednávky
  2. jméno objednávajícího
  3. stručně popište vadu

vadný výrobek po obdržení opravím, nebo vyměním za nový a nejpozději do 14 dnů odešlu zpět.

VRÁCENÍ PENĚZ

Vztahuje se na produkty vrácené ve lhůtě 14 dnů po obdržení zásilky bez udání důvodu

(více v obchodních podmínkách).

Vrácení peněz probíhá stejným způsobem jako jejich přijetí, tedy převodem na účet kupujícího a to ve lhůtě nejdéle 14 dnů po obdržení zboží na provozovně.